Terugblik 2017

Ook dit jaar zijn we, in samenwerking met GBNZ en ’t Geet Nans Umme, weer begonnen met de nieuwjaarsborrel. Dit keer weer op zaterdagmiddag, buurtgenoten, huurders, gebruikers, vrijwilligers en leden waren hiervoor uitgenodigd. Er werd door de Gemeente een maaltijd in buffetvorm aangeboden waarvan velen hebben genoten. Zoals altijd weer erg gezellig!

Vanuit de ouderencommissie(Ria Arnold en Ineke Gerritsen Mulkes en vele andere vrijwilligers):

In tegenstelling tot onze gebruikelijke Nieuwjaarsbingo zijn we dit jaar samen met Kulturhus en GBNZ het nieuwe jaar begonnen met een borrel en hapjesbuffet, dat ons aangeboden werd door gem . Wierden.

Dit in februari gevolgd door een cursus valpreventie in samenwerking met stichting de Welle .

De gezamenlijke seniorenmiddag met Rectum –Ypelo en Hoge-Hexel was dit jaar in Kulturhus Hoge Hexel, waar een voormalig trouwambtenaar haar belevenissen kwam vertellen.

In maart hebben we, ter afsluiting van voorjaar 2017 genoten van een heerlijke paasbrunch, geheel verzorgd door alle vrijwilligers, met als afsluiting een presentatie door dr. Slofstra, huisarts uit Rijssen, n.a.v. zijn verschenen bundel ?Woar zi,j van? . Geweldig, om de opgeroepen reacties te horen!!

Het najaar zijn we van gestart gegaan met een bezoek aan Natuurdiorama Holterberg. In oktober hebben we genoten van een geheel verzorgde middag, aangeboden door UNIVÉ Rijssen.

De spelletjesmiddag met de leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool was ook dit jaar weer reuze gezellig en kon in samenspraak met Kuiermaol afgesloten worden met een gezamenlijke maaltijd.

December staat vaak in het teken van wintercreativiteit, dit maal met het maken van een sieraad voor het kerstgala door de dames en het timmeren van een voederkastje door de mannen.

Ook dit jaar kijken we met een supergroep vrijwilligers terug op een aantal gezellige en gewaardeerde middagen, die we mogen houden in ons Kulturhus, waarvoor dit oa. bedoeld is; Ontmoeting, Verbinding en Ontspanning.

Vanuit de activiteitencommissie: 9, 10 en 30 mei hadden we 3 avonden schilderen op hout van Rina Voortman. Alle 3 avonden VOL!!!!

Op 25 mei Hemelvaartsdag RUIM 400 mensen die meededen aan Bik'n & Biken, een mooie fietsroute langs verschillende ondernemers in Notter en Zuna waar overal wat te “bikken” was. Aan het eind bij het Kulturhus was het terras geopend waar door het mooie weer goed gebruik van werd gemaakt!

In de herfstvakantie woensdag 25 oktobervogelhuisjes pimpen voor de kinderen. 16 aanmeldingen. Met dank aan de mensen die zich hiervoor inzetten: Jantina Berkhof, Wilma Bessembinder, Ingrid Kappert en Eva Bernert en Dineke Smit.

Een belangrijk agendapunt dit jaar was de oprichting van de Cooperatie, in samenwerking met GBNZ.

Met de onderstaande 4 hoofdthema’s:

 • Wonen & landschap

 • Zorg van jong tot oud

 • Jongeren en saamhorigheid

 • Duurzame voorzieningen

 •  

Ook vergaderen we eens per jaar met het Kulturhus uit Hoge Hexel en het Akkerhus uit Ypelo. En hebben we jaarlijks overleg met GBNZ en de school.

Brandveiligheid en overleg hierover met de Gemeente Wierden is dit jaar een veelbesproken agendapunt geweest. Er zijn uiteindelijk een aantal aanpassingen gedaan die in januari 2018 zijn afgerond en waardoor ons gebouw weer helemaal veilig is!

In december een gezellige avond voor al onze vrijwilligers en tevens een evaluatie. Mooi dat er zoveel mensen bij het Kulturhus betrokken zijn!

Zonnepanelen: De zonnepanelen werken goed en leveren een heel deel van onze energie op! Dit jaar 23.350 kWh.

In samenwerking met GBNZ en Met behulp van Stimuland is de Portal gelanceerd: www.notterzuna.nl met de mogelijkheid voor alle verenigingen in Notter en Zuna om hun activiteiten centraal te plaatsen via dit Portaal!

Vanuit het Kulturhus en de School is Notter/Zuna goed vertegenwoordigd in het bestuur van de Kindertuin, Albert Baan doet dat bij ons. Heel belangrijk dat we hierin vertegenwoordigd zijn.

Door het hele jaar zijn er verschillende exposities geweest van schilderijen van mensen uit de buurt. Op facebook onder de naam Kulturhus Irene zijn hiervan, en van andere activiteiten foto’s geplaatst, misschien leuk ome eens een kijkje te nemen!

Op 10 november is Thijs Kemperink geweest met de try out “Bonje”, een geslaagde avond!

Bij deze willen we onze beheerder Henriette Wardenaar en niet te vergeten al onze vrijwilligers hartelijk danken voor hun enorme inzet!

Ons bestuur ziet er als volgt uit:

Dirkjan Masman voorzitter

John Nales plv. voorzitter

Bert Berkhof penningmeester

Pauline Beunk secretaris

Henriette Wardenaar plv. secretaris/beheerder

Albert Baan lid, financieel/juridische zaken

Eva Bernert lid, horecazaken en activiteitencommissie

Herman Lohuis lid, onderhoud en technische zaken

Jose Havinga lid, pr en website

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste tweets
 • KulturhusIrene
  Voor € 1,50 kun je binnen de gemeente Rijssen-Holten reizen.
 • KulturhusIrene
  Zaterdag 5 mei van 13.00-16.00 uur kofferbak-verkoop op de evenementenweide
 • KulturhusIrene
  Dinsdagavond 13 maart van 20:00 tot 22:00 uur politiek café onder begeleiding van Simon Dirks, jounalist, vrij toegankelijk.
 • KulturhusIrene
  Zaterdag 6 januari 2018 van 16.00 tot 19.00 uur is er voor alle betrokkenen bij de buurtschappen Notter en Zuna een nieuwjaarsreceptie.
 • KulturhusIrene
  Woensdagavond 29 november om 19.00 uur gaan we een afbeelding schilderen op hout onder leiding van Rna Voortman.
 • KulturhusIrene
  Woensdagavond 19.00 uur gaan we een afbeelding schilderen op hout onder leiding van Rina Voortman.
 • KulturhusIrene
  Op 10 nov. Thijs Kemperink in het Kulturhus Irene met de try-out ¨Bonje".

Contact:

T 0548-514 342
E info@kulturhus-irene.nl

Adres:

Van Kregtenweg 9
7467 Notter, Nederland

Volg ons:

Twitter link Facebook link