Privacystatement van vereniging Kulturhus-Irene, vereniging Irene en Stichting Onroerend Goed Gebouw

 

 

De vereniging Kulturhus-Irene, vereniging Irene en Stichting Onroerend Goed Gebouw Irene verwerken persoonsgegevens. Dit doen we ten behoeve van:

 

 

1. Het functioneren van de vereniging, zoals:

- Het bijhouden van het ledenregister

- Het versturen van uitnodigingen voor de jaarlijkse

ledenvergadering

- Het versturen van contributiefacturen

 

 

2. Het behartigen van de belangen van de leden, zoals:

- Het verzenden van een nieuwsbrief

- Het delen van kennis en ervaringen

- Het verzenden van uitnodigingen voor themabijeenkomsten

 

 

3. Het onderhouden van relaties met belangstellenden, zoals:

- Het toezenden van de nieuwsbrief, zulks met toestemming

van de geadresseerde

 • Het uitwisselen van informatie

 

 

 

Afhankelijk van het doel verzamelen de vereniging Kulturhus-Irene, vereniging Irene en Stichting Onroerend Goed Gebouw Irene de volgende persoonsgegevens:

naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, relevante functie.

De verzameling van persoonsgegevens blijft beperkt tot alleen datgene wat echt nodig is en wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt.

De verzameling van persoonsgegevens wordt bewaard op beveiligde hardware.

 

 

 

De vereniging Kulturhus-Irene, vereniging Irene en Stichting Onroerend Goed Gebouw Irene verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitbesteding van

activiteiten voortkomend uit bijvoorbeeld een jaarplan. De persoonsgegevens worden dan op voorwaarde van

vertrouwelijkheid en eenmalig gebruik ter hand gesteld.

Bij bezoek aan onze website www.kulturhus-irene.nl worden geen cookies geplaatst.

De gegevens op de website van Kulturhus-Irene worden zoveel als mogelijk geanonimiseerd.

 

De secretaris van de vereniging Kulturhus-Irene is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

 

Relaties van Kulturhus-Irene, vereniging Irene en Stichting Onroerend Goed Gebouw hebben te allen tijde de mogelijkheid om hun persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen.

 

Hiervoor kan contact worden opgenomen met:

vereniging Kulturhus-Irene

Van Kregtenweg 9

7467 PL Notter

 

T:0548-514342

E:info@kulturhus-irene.nl

 

 

Laatste tweets
 • KulturhusIrene
  Voor € 1,50 kun je binnen de gemeente Rijssen-Holten reizen.
 • KulturhusIrene
  Zaterdag 5 mei van 13.00-16.00 uur kofferbak-verkoop op de evenementenweide
 • KulturhusIrene
  Dinsdagavond 13 maart van 20:00 tot 22:00 uur politiek café onder begeleiding van Simon Dirks, jounalist, vrij toegankelijk.
 • KulturhusIrene
  Zaterdag 6 januari 2018 van 16.00 tot 19.00 uur is er voor alle betrokkenen bij de buurtschappen Notter en Zuna een nieuwjaarsreceptie.
 • KulturhusIrene
  Woensdagavond 29 november om 19.00 uur gaan we een afbeelding schilderen op hout onder leiding van Rna Voortman.
 • KulturhusIrene
  Woensdagavond 19.00 uur gaan we een afbeelding schilderen op hout onder leiding van Rina Voortman.
 • KulturhusIrene
  Op 10 nov. Thijs Kemperink in het Kulturhus Irene met de try-out ¨Bonje".

Contact:

T 0548-514 342
E info@kulturhus-irene.nl

Adres:

Van Kregtenweg 9
7467 Notter, Nederland

Volg ons:

Twitter link Facebook link